Schliessen
15. prosince 2017

Noční plavba po řece Něvě

Od září do října realizovala společnost Universal Transport zakázku na multimodální přepravu z Belgie do Ruska.

Od září do října realizovala společnost Universal Transport zakázku na multimodální přepravu z Belgie do Ruska. Jednalo se o přepravu celkem 30 cisteren, přičemž průměr každé byl 5,7 metrů. Tyto cisterny byly přepraveny do ruského Lipetsku po moři a vnitrozemských vodních cestách a na závěr také těžkými nákladními vozy.

Po intenzivních přípravách, včetně plánování tras a získání potřebných povolení a celních dokladů, se náklad mohl vydat na svoji dlouhou cestu. Zakázka byla realizována ve třech částech, každá po 10 kusech. Cisterny byly přepraveny přes belgické přístavy v Brugách a Ostende. Plavba lodí do ruského Petrohradu trvala jeden týden.

Druhá část přepravy probíhala také na vodě. Tento další následný transport lodí mohl být uskutečněn pouze v noci z důvodu nadměrné velikosti nákladu, protože v noci jsou mosty otevřené. Lodě se plavily na jih po řece Něvě celkem deset dní, dokud nepřipluly do přístavu Kolomna, vzdáleného 110 kilometrů jihovýchodně od Moskvy. Tam byly komponenty přeloženy z vnitrozemského plavidla pomocí dvou mobilních jeřábů na těžké nákladní automobily. Poslední část trasy byla dlouhá zhruba 750 kilometrů po silnici směrem na jih. Na této poměrně dlouhé cestě těžkými nákladními vozy museli kolegové z Petrohradu vypracovat řadu opatření, aby byl zajištěn hladký průběh transportu. Mimo jiné bylo kvůli nadměrným rozměrům zvednuto vedení vysokého napětí, ořezány stromy nebo odstraněny dopravní značky. Zkrátka byl využit kompletní program opatření pro řízení dopravy.

Universal Transport - At Night over the Water

Durch das Anschauen des Videos werden Daten mit YouTube ausgetauscht.

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky