Schliessen
15. prosince 2017

Interview

Rozhovor s panem Wolfgangem Draafem, který je již od roku 1984 členem sdružení dopravců těžkého transportu a jeřábových prací (Bundesfachgruppe Schwertransporte und Kranarbeiten e.V) a od roku 2015 je jejím generálním ředitelem. 

 Pane Draafe, zhodnoťte prosím stručně situaci v branži logistiky těžkého zboží za rok 2017.

Když budu vycházet z čistých čísel, tak se letos naší branži dařilo dobře. Vzhledem k dobrému hospodářskému rozvoji se v roce 2017 opět zvýšil počet přeprav. Zvláště je třeba zdůraznit zakázky v oblasti větrné energie a betonové logistiky. Navíc jsme velmi inovační průmysl, který se neustále vyvíjí a vytváří tak nové společnosti, které vyplní mezery na trhu.

Ve Vašem tónu je však patrné nějaké ale, že?

Ano, dokonce velké ALE. Při stále rostoucím počtu přepravních zakázek také přibývá více schvalovacích postupů. Ve skutečnosti by se spíše dalo očekávat, že tyto procesy budou změněny a usnadněny tak, aby lépe odpovídaly rostoucímu počtu poptávek. Ovšem skutečný vývoj je v tomto směru v současné době nepředvídatelný.

Doby zpracování jsou prodlouženy a vznikají tím vážné důsledky pro všechny zúčastněné strany. Dodavatelům zůstává nenaložené zboží a nesplňují tím pádem dodací lhůty, speditérům stojí bez vyřízených povolení kamiony nevyužité na dvoře a u příjemců jsou potom ohroženy stavební plány.

Nové správní nařízení, které platí od poloviny tohoto roku, tento problém nevyřeší. Nicméně je to jen špička ledovce. Celkově je celý schvalovací proces zastaralý a příliš komplikovaný. Potřebujeme moderní IT a současně více zaměstnanců v příslušných odděleních úřadů. Zákon o správním řízení vyžaduje rychlé řešení. V současném vývoji jsou však daleko za námi.

Jaká očekávání máte pro příští rok a déle??

Předpověď na příští rok není tak snadná. Moc závisí například na dalším rozšíření větrné energie – důležitého odvětví pro naše členy. Existují faktory, jako jsou politická rozhodnutí, která nemůžeme ovlivnit. Firmy v minulosti investovaly spoustu peněz do svých vozových parků a specializovaných zařízení pro přepravu souvisejících komponent. Přerušení řetězce ve výstavbě větrných elektráren by v tomto okamžiku mělo negativní dopad.

Navíc k uvedeným bariérám v papírové podobě existuje známý problém s infrastrukturou. Kvůli zchátralým silnicím a mostům je třeba počítat s delšími vzdálenostmi. Krátkodobé změny trasy, které jsou zase náročnější na schvalovací proces, již nejsou vzácností. Vláda na to reagovala a poskytla peníze na obnovu. Musíme však být v tomto okamžiku realističtí a dříve než před rokem 2035 modernizovanou infrastrukturu nelze očekávat. Do té doby je třeba akceptovat nákladné objížďky. V současné době mluvíme o faktoru 2,5, pokud jde o vzdálenost a čas.

 

Takže vidíte potřebu větší akce ze strany odvětví těžkého průmyslu?

Celkově lze říci, že firmy dělají skvělou práci při zvládnutí současných výzev. Jak při vývoji, tak i při nasazení nových zařízení nebo reakci na rostoucí internacionalizaci podniku. Pokud jde o digitalizaci jejich procesů, které jsou důležité pro komunikaci se zákazníky a úřady, vidím většinu společností v plném nasazení.

Jediná výtka, pokud to tak mohu říci, je ušlápnuté vystupování naší branže. Měli bychom se chovat mnohem sebevědoměji, abychom byli víc slyšet. Koneckonců jsme klíčové spojení mezi výrobou a realizací důležitých staveb a infrastrukturních projektů. Počínaje přepravou betonových dílů pro most pro pěší až po obrovské transformátory pro elektrárny.

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky