Schliessen
18. března 2020

Koronavirus: Universal Transport je tu stále pro Vás!

Nový koronavirus pevně svírá ekonomiku, lidi i hranice. Světové vlády mnohdy přijímají drastická opatření k omezení nebo alespoň zpomalení dalšího šíření tohoto viru.

Také my ze společnosti Universal Transport v této nelehké době cítíme zodpovědnost za zdraví našich zaměstnanců a podnikáme všechny nezbytné kroky k tomu, abychom náš tým před virem co nejlépe ochránili. Zároveň jsme si také vědomi naší odpovědnosti vůči Vám, našim zákazníkům.

Proto jsme tu pro Vás nadále k dispozici.

V případě přeshraničních přeprav bychom však chtěli zdůraznit, že snížení počtu hraničních přechodů, zdravotních kontrol na hranicích a v některých případech úplné blokování nákladní dopravy, může mít za následek časové zpoždění, nebo úplné zastavení transportu. V případě vnitrostátních přeprav musíme také vzít v úvahu, že přepravní povolení nejsou mnohdy vydávána vůbec, nebo že jsou tato povolení orgány státní správy nebo vnějšími institucemi dodatečně odebrána. Pečlivě sledujeme aktuální vývoj, plánujeme co nejtaktičtěji a jsme v úzkém kontaktu s našimi zákazníky.

Velké nasazení našich zaměstnanců, kteří nadále vykonávají svoji práci i za těch nejtěžších podmínek, udržuje naši společnost v chodu. Ať už se jedná o naše profesionální řidiče, obchodní zástupce nebo naše kolegy v kancelářích i zaměstnancích v tzv. home office režimu.

Všichni táhneme za jeden provaz, abychom mohli nadále nabízet naše služby. Za to bychom chtěli našim zaměstnancům velmi poděkovat.

Přejeme všem, aby současnou situaci zvládli co možná nejlépe.  My z Universal Transport budeme nadále pracovat flexibilně a se smyslem pro zodpovědnost.

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na Vaši kontaktní osobu u Universal Transport.

Přejeme Vám pevné zdraví!

Váš tým Universal Transport

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky