Schliessen
16. června 2021

Jiný kraj, jiný mrav: Rusko

V naší nové rubrice „Jiný kraj, jiný mrav“ vám představíme zaměstnance našich poboček a dceřiných společností po celém světě. Budeme s nimi hovořit o zvycích a hodnotách, o tom, čím je jejich země nebo region výjimečný a co se od místních zvyklostech můžeme naučit. Začínáme s paní Reginou Murakaevovou (36 let), která od září 2020 pracuje jako specialistka na výběrová řízení ve společnosti Züst & Bachmeier Project v Moskvě.

Paní Murakajevová, jaké hodnoty jsou pro Rusko typické?

„Rodina a tradice jsou velmi důležité.“ Na rodinné oslavě by neměli chybět ani sousedé. I když je v mladší generaci stále důležitější individualita, Rusové jsou obecně velmi společenští. To lze také přenést do pracovního prostředí: Tým je na prvním místě.“

Jaký svátek je v Rusku obzvlášť důležitý?

„Největším svátkem je Silvestr. Všichni mají deset dní volna na návštěvu rodiny a přátel. 6. ledna se pak tradičně slaví Štědrý den, protože na rozdíl od jiných zemí se u nás Vánoce stále slaví podle starého juliánského kalendáře.“

Jak se podniká v Rusku?

„Nejdůležitějším základem je důvěra a tu můžete získat pouze osobním setkáním. Pro partnery z jiných zemí může být také nepříjemné, že na začátku obchodního vztahu v Rusku se obvykle usmívá jen málo, nebo lépe řečeno vůbec.  Takzvaný poker face neboli kamenná tvář je zde považován za známku vážnosti.“

Dochvilnost je taková typická „německá přednost“ – jak je to v Rusku?

„Pozdní příchody tu nejsou neobvyklé. Čas je chápán jako plynoucí. Plány sice máte, ale můžete je také zahodit. Rusové jsou uvolněnější. Věci mohou počkat až do poslední chvíle.“

Je Rusko hierarchická země?

„Ano, hierarchie je zde velmi důležitá. Rozhoduje nadřízený. To se od něj očekává. Kromě toho je samozřejmě vždy o všem informován. Samostatná rozhodnutí jsou spíše výjimečná.“

Co je ještě „typicky ruské“?

„Účet v restauraci se nikdy nedělí. Účet vždy platí jedna osoba. Je to součást dobrých mravů. Velmi důležitá je také image. Všechno musí vypadat dobře navenek, uvnitř na tom nezáleží.“

<< Zpět k přehledu
>> Prohlédnout si další novinky